Integritetspolicy

Om vår integritetspolicy

Bättre Bilköp i Skandinavien bryr sig om din integritet. Vi behandlar därför uteslutande uppgifter som vi behöver för att kunna utföra (och förbättra) våra tjänster. Vi hanterar med omsorg informationen som vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster. Vi erbjuder aldrig våra uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Denna integritetspolicy gäller användningen av webbplatsen och de tjänster som Bättre Bilköp i Skandinavien erbjuder där. Dessa villkor trädde i kraft 2020-03-17. När en ny version publiceras slutar alla föregående versioner att gälla. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka omständigheter dessa uppgifter eventuellt delas med tredje part. Vi beskriver även hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har beträffande de personuppgifter du överlämnat till oss. Om du har frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor med kontaktuppgifterna som anges i slutet av integritetspolicyn.

Om behandlingen av uppgifter

Nedan kan du läsa på vilket sätt vi behandlar dina uppgifter, var vi sparar (eller låter spara) dem, vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar och vem som har tillgång till uppgifterna.

Syftet med behandlingen av uppgifter

Allmänt syfte med behandlingen
Vi använder uteslutande dina uppgifter för att kunna erbjuda och utföra våra tjänster. Det innebär att syftet med behandlingen alltid har ett direkt samband med uppdraget som du ger. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar uppgifter med oss och vi använder dessa uppgifter för – i de fall du inte begärt det – att i ett senare skede kontakta dig kommer vi att be dig om explicit tillstånd för det. Dina uppgifter överlämnas inte till tredje part, utom när det krävs för bokföring och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är bundna av sekretess på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller lagstadgade skyldigheter.

Automatiskt insamlade uppgifter
Uppgifter som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inga personuppgifter..

Medverkan i fiskal och straffrättslig undersökning
I förekommande fall kan Bättre Bilköp i Skandinavien på grundval av en lagstadgad skyldighet vara tvungen att överlämna dina uppgifter i samband med en fiskal eller straffrättslig undersökning av myndigheter. I sådana fall är vi tvungna att överlämna dina uppgifter, men vi kommer att undvika det så långt det är möjligt inom ramen för lagen.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Bättre Bilköp i Skandinavien lagrar inte dina personuppgifter längre än det är strikt nödvändigt för att uppnå målen för vilka uppgifterna samlades in.

Dela personuppgifter med tredje part
Bättre Bilköp i Skandinavien överlämnar uteslutande uppgifter till tredje part och endast om det är nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet med dig eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Personuppgifter som vi behandlar
Bättre Bilköp i Skandinavien behandlar dina personuppgifter eftersom du använder dig av våra tjänster och/eller eftersom du själv överlämnar dem till oss. Nedan visas en översikt över personuppgifter som vi behandlar:
– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
– IP address

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar
Vår webbplats och/eller tjänst har inte avsikten att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är yngre än 16 år. Såvida de inte har tillstånd från föräldrar eller förmyndare. Vi kan emellertid inte kontrollera om en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar därför att föräldrar är involverade i sina barns online-aktiviteter för att förhindra att uppgifter om barn samlas in utan föräldrarnas tillstånd. Om du är övertygad om att vi utan sådant tillstånd har samlat in uppgifter om en minderårig kan du kontakta oss via valkommen@battrebilkop.se, så tar vi bort uppgifterna.

Ändringar av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. På denna sida hittar du alltid den senaste versionen. Om den nya integritetspolicyn har följder för det sätt som vi behandlar redan insamlade uppgifter om dig på informerar vi dig om detta via e-post.

Tillgång till, rättelse eller radering av uppgifter
Du har rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till uppgiftsbehandlingen eller att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter av Bättre Bilköp i Skandinavien samt rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan lämna in en begäran om att personuppgifterna som vi har om dig ska skickas i en datafil till dig eller till en av dig nämnd organisation. Du kan skicka en begäran om tillgång, radering eller dataportabilitet av dina personuppgifter eller en begäran om att återkalla ditt samtycke eller ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till valkommen@battrebilkop.se. För att säkerställa att begäran om tillgång kommer från dig ber vi dig skicka med en kopia av ett identitetsbevis. I denna kopia ska du svärta ditt passfoto, MRZ (maskinläsbart fält, raden med siffror längst ner i passet), passnumret och personnumret. Avsikten med detta är att skydda din integritet. Vi reagerar så snabbt som möjligt, dock inom fyra veckor, på din begäran. 

Hur vi skyddar personuppgifter
Bättre Bilköp i Skandinavien tar skyddet av dina uppgifter på stort allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskad spridning och otillåtna ändringar. Om du har intrycket att dina uppgifter inte skyddas på ett bra sätt eller om det finns tecken på missbruk kan du kontakta oss via valkommen@battrebilkop.se.